• Odstranit
    Přijmout
    Zrušit
    Cena celkem: 0,00 Kč
Mise

Skupina Zepter Group – globální ochránce života

Mise zdraví společnosti Zepter probíhá na pěti kontinentech. Každým rokem nepřetržitě zlepšuje kvalitu života milionů lidí po celém světě. Tato globální kampaň na ochranu života je nevídaně komplexní a sestává z nepřetržitého vzdělávání a zaměstnání nových generací specializovaných manažerů, z výroby a distribuce vysoce kvalitních obnovitelných výrobků, jakož i z analýz, plánování a poskytování různých finančních a pojišťovacích služeb.

Tato ušlechtilá mise má původ ve skvělé myšlence pana Philipa Zeptera, jenž vždy inspiroval pracovníky společnosti Zepter International na celém světě k tomu, aby se z dlouhodobého hlediska věnovali ochraně svého zdraví a zdraví svých blízkých, aby činili lidi kolem sebe šťastnější, aby si neustále rozšiřovali své obchodní znalosti a vědomosti a zvyšovali svou úroveň. Miliony lidí si používáním výrobků a služeb Zepter v každodenním životě upevnily své zdraví a staly se spokojenějšími a stovky tisíc osob naplnily tím, že uplatňovaly jedinečný systém Zepter zaměřený na úspěch, své obchodní i osobní ambice.

Úspěch je normální výsledek součinnosti zdravého těla a zdravého ducha. Na to, abychom byli zcela zdrávi, musíme vydat většinu svého psychického i fyzického potenciálu. Dosažení takového druhu zdraví je elementárním úspěchem, neboť právě toto zdraví je základním předpokladem všeho ostatního. Pro člověka, který je dosáhne, neexistují žádné limity ani meze.“
Philip Zepter


ZDRAVÍ, KRÁSA A CELKOVÁ TĚLESNÁ I DUŠEVNÍ POHODA LIDÍ PODPOŘENÁ EKOLOGICKY ŠETRNÝMI VÝROBKY, SLUŽBAMI ZAMĚŘENÝMI NA OCHRANU A BEZPEČNOST A UVĚDOMĚLÝM VZTAHEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - TO JSOU DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY SKUPINY ZEPTER GROUP.
Accept

Cookies

Tyto webové stránky používají "cookies", které slouží k tomu, aby naše internetová přítomnost byla uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečnější, například pokud jde o urychlení navigace na našich webových stránkách a měření frekvence zobrazení stránek a celkové navigace. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítačovém systému, takže můžete optimálně využívat všechny funkce našeho internetového obchodu. Výslovně poukazujeme na to, že některé z těchto souborů cookie jsou přeneseny z našeho serveru na váš kompletní systém - "session cookies". Tyto soubory cookie jsou automaticky odstraněny na konci relace prohlížeče z pevného disku Cookies Policy.