• Odstranit
  Přijmout
  Zrušit
  Cena celkem: 0,00 Kč

Čistička vody AqueenaPro

NEJLEPŠÍ ZDROJ ČISTÉ A KVALITNÍ VODY

45990,00 Kč
AqueenaPro díky jedinečnému pětistupňovému filtračnímu systému na principu reverzní osmózy zajišťuje co nejdokonalejší čištění vody a odstranění téměř všech nebezpečných kontaminantů. Voda z ní je čistá a kvalitní. Plně automatizované, praktické zařízení je nejlepším a nejhospodárnějším zdrojem vody pro každodenní použití doma i v kanceláři. Už nemusíte nosit vodu v plastových lahvích.
 
KVALITNÍ ČISTÁ VODA VŽDY K DISPOZICI
Společnost Zepter International vyvinula nejúčinnější systém filtrace vody pro použití v domácnostech i kancelářích. Zařízení odstraní téměř všechny nečistoty a škodlivé chemikálie, má mezinárodní certifikáty, prošlo nejpřísnější kontrolou jakosti a náročnými testy v nezávislých laboratořích. Pětistupňový filtrační systém AqueenaPro na principu reverzní osmózy vám dodá vodu výjimečné čistoty, bez chemikálií, těžkých kovů, pevných částeček a dalších znečišťujících látek. Jedině čistá voda je zdravá voda. 

 
 • Kód výrobku WT-100
 • Název výrobku Čistička vody AqueenaPro
 • Použití Zařízení je určené především k filtrování vody dodávané do domácností a městských vodovodů. Pro použití v domácnostech.
 • Hmotnost brutto [kg]
 • Barva Bílá
 • Hmotnost netto [kg]
 • Výrobce HOME ART. & SALES SERVICES AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau - Švýcarsko
 • Funkce Čištění vody
 • Metoda čištění Reverzní osmóza
 • Výkon 25 W
 • Napětí Odpojitelný napájecí kabel - AC 100-240V, 50-60HZ
 • Použité typy filtrů Membrána reverzní osmózy (RO) 20 GPD (hlavní), uhlíkový filtr, mechanické filtry, antibakteriální filtr
 • Pracovní teplota Od 5 ̊C do 38 ̊C
 • Účinnost max. 378,5 l/den
 • Obsah nádrže 9,5 l (využitelná kapacita 6 l)
 • Rozměr 408 (š) x 265 (h) x 420 (v)
 • Doba přečištění nádrže Cca 30 min
 • Ochrana Čidlo úniku vody
 • Barva Bílá
 • Tlak při použití 0,6 - 0,8 MPa
 • Optimální pH přívodní vody 6-8 pH
 • Vhodný tlak přiváděné vody 0,07-0,75 Mpa / 0,70-7,5 Bar
 • Výtěžnost 42 %
 • PPM ratio ~ 20 ppm
 • Čerpadlo ANO
 • Systém automatického proplachování ANO - před a po dokončení procesu filtrace
 • Zákal <3 (NTU)
 • Obsah • Přístroj AqueenaPro se sadou filtrů • Membrána RO v ochranném obalu – není nainstalována • Napájecí adaptér • Návod k použití a údržbě • Kohoutek na vodu • Kabely • Svorka k hadici • Klíč k pouzdru membrány • Inline vodovodní konektor • Rychlomontážní svorky – 2 ks • Vodovodní baterie
 • Frekvence výměny filtru Název filtru – Kód - Předpokládaný termín výměny, počítá se od data instalace: •5mikronový PP filtr WT-100-72 každých 6 měsíců • Uhlíkový filtr WT-100-73 každých 6 měsíců • Kokosový filtr WT-100-75 každých 12 měsíců • Membárna RO WT-100-15 každých 12 měsíců. Systém pro čištění vody AqueenaPro je vybaven speciálním systémem pro monitorování životnosti filtru. Systém automaticky kontroluje stav filtru a aktuální opotřebení zobrazuje na kontrolce stavu filtru. Doba životnosti filtru se nerovná záruční době poskytnuté na filtr, ale značí očekávanou životnost, při které filtr podává optimální výkon. Pro zajištění maximálního výkonu je někdy nutné filtry vyměňovat častěji. Rychlost a kvalita filtrace závisí na tlaku, teplotě a kvalitě přiváděné vody. V oblastech, ve kterých voda obsahuje vysoké množství nerozpuštěných látek (částic, usazenin atd.), může být životnost filtru kratší.
 • Vyrobeno v Číně
 • Záruka 2 roky
 • Montáž Instalace zařízení: prodejce zajišťuje instalaci ZDARMA. AqueenaPro je zařízení na čištění vody, určené k umístění pod dřezem. Instalaci přístroje, uvedení do provozu, údržbu a opravy může provádět pouze autorizovaný servisní pracovník Zepter. Nepokoušejte se opravovat AqueenaPro sami. Zavolejte servisního technika nebo servisní středisko s žádostí o pomoc. Instalace neoriginálních náhradních dílů a oprava neautorizovanými osobami může vést k neuznání reklamace. • Při výměně filtrů autorizovaní pracovníci provedou i sanitaci přístroje. • Pokud nepoužíváte AqueenaPro po více než dva dny (48 hodin), vypněte přístroj a vypusťte zásobní nádrž. Doporučujeme, abyste místo pro instalaci připravili předem: • Zejména úpravou kuchyňské linky a vodovodních instalací. • Vzdálenost mezi přípojným místem a místem, kde bude zařízení instalováno, by neměla být větší než 1,5 m. • Vzdálenost od zdroje přívodní vody by neměla být větší než 3 m. • Vzdálenost k místu odtoku použité vody by neměla být větší než 3 m. • Rozměry místa pro instalaci by měly odpovídat rozměrům zařízení AqueenaPro. Doporučujeme umístit zařízení v blízkosti dřezu, aby přívodní i odtoková hadice zůstaly přístupné. * Poznámka: V závislosti na konkrétním místě instalace a technických možnostech připojení k odpadnímu potrubí, bývá někdy třeba vyvrtat otvor např. do pracovní desky kuchyňské linky. Veškeré dodatečné práce spojené s přípravou místa a infrastruktury pro instalaci nebo připojení zařízení (např. Vyvrtání otvorů do kamene, mramoru nebo jiných speciálních typů pracovních desek, úprava odpadního potrubí, instalace nezávislého přívodu vody, zajištění potřebných přípojek a ventilů) zajišťuje zákazník sám a na své náklady. Zepter zajistí standardní základní instalaci zařízení na připravené místo a připojení k připravené infrastruktuře vyvrtáním otvoru v běžném typu kuchyňské pracovní desky.
 • Osvědčení / Prohlášení Shoda CE pro elektrická zařízení. Prohlášení o shodě se směrnicí 2004/108 / ES o elektromagnetické kompatibilitě. Prohlášení o shodě se směrnicí 2006/95 / ES o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí. Směrnice 2002/95 / ES (RoHS) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektromagnetických zařízeních. Prohlášení směrnice WEEE 2002/96 / ES (odpad z elektrických a elektronických zařízení). Prohlášení o shodě s nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Accept

Cookies

Tyto webové stránky používají "cookies", které slouží k tomu, aby naše internetová přítomnost byla uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečnější, například pokud jde o urychlení navigace na našich webových stránkách a měření frekvence zobrazení stránek a celkové navigace. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítačovém systému, takže můžete optimálně využívat všechny funkce našeho internetového obchodu. Výslovně poukazujeme na to, že některé z těchto souborů cookie jsou přeneseny z našeho serveru na váš kompletní systém - "session cookies". Tyto soubory cookie jsou automaticky odstraněny na konci relace prohlížeče z pevného disku Cookies Policy.